Pachatel, který provede vloupání do bytu, nejenže zasahuje do zaručených práv a svobod občanů, ale i hodně znepříjemní život uživateli, který napadením bytu může ztratit pocit bezpečí, které do doby vloupání ve svém bytě (domově) pociťoval. 

Uklízení nepořádku a náprava škod po vloupání do bytu je dalším nepříjemným bodem v našem životě. Zabezpečení bytu či domu můžeme provést mnoha způsoby. Buď vynaložením velké částky na různé mechanické a elektronické zabezpečení včetně ochrany za pomoci bezpečnostní agentury napojením na pult centralizované ochrany, nebo dodržováním několika zásad s vynaložením minimálních nákladů. Pojďme se tedy podívat na pár preventivních rad k zabezpečení svého majetku které mohou pomoci nám všem.

-zabezpečení bytu začíná u vstupních dveří do domu, dbejte na řádné uzamykání těchto vstupních dveří, popř. u správce domu trvejte aby nefunkční dveře uvedl do funkčního stavu a dveře tak plnily svůj účel a netvořily jen dřevěnou popř. kovovou stěnu mezi chodníkem a chodbou domu, kterou projde každý, řádně uzamykat vchodové dveře však musí všichniobyvatelé domu,

- míru bezpečnosti v domě ovlivňuje i dodržování pořádku (prázdné chodby, čistota) a dostatečné a fungující osvětlení společných prostor (chodby, sklepy) i osvětlení venkovní,

- přes domovní zvonek do domu nevpouštějte nikoho, kdo nejde za vámi, do domu vpusťte pouze ty, které
dobře znáte, nebo kteří se Vám důvěryhodně prokáží a řeknou, proč přicházejí,

- zvolte vhodné zabezpečení nejrizikovějších částí bytu nebo domu,

- na schránky a zvonky umístěte své příjmení bez titulu a v množném čísle,

- při nastěhování do nového bytu vyměňte zámky za nové,
- při zaregistrování neznámých a podivně se chovajících osob v domě volejte policii,
- při odjezdu na dovolenou svěřte klíč od bytu důvěryhodnému sousedovi popř. příbuznému k provádění kontrol bytu a vybírání schránky,

- nezatahujte závěsy a žaluzie,

- vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen,

- zadokumentujte cenné věci formou seznamu i fotograficky včetně výrobních čísel el. přístrojů na pomoc policii při pátrání po odcizených věcech

- cenné věci např. šperky po dobu dovolené uschovejte v bankovní schránce,

Více informací, jak zabezpečit svůj byt či dům, včetně nabídek různých zabezpečovacích systémů od základních
kvalitních zámků a závor po úplné elektronické zabezpečení, najdete samozřejmě na těchto internetových stránkách v sekci zabezpečení.